Bli medlem

Gå med

Du får information om och rabatt på våra dansdagar och danshelger. 

Medlemskap är öppet för alla som bejakar den teologiska grunden nedan och vill stödja användandet av dans och rörelse som uttryck för denna tro. Och betalar sin medlemsavgift.

Den är

  • 130 kr/kalenderår för icke förvärvsarbetande betala här
  • 250 kr/kalenderår för förvärvsarbetande betala här
  • 300 kr/kalenderår för en familj som bor på samma adress betala här

Vi tar Swish, betalkort, Plusgiro och (för de som bor utanför Sverige) även IBAN-överföring. Betala helst med Swish eller kort om du kan, det förenklar för oss.
 

PSALTO - Kristna Dansgemenskapen i Skandinaviens teologiska grund

Psalto ser sig som en del av kyrkan/Kristi Kropp, grundar sin tro på Bibeln som Guds ord och bekänner sig till den kristna tron som den uttrycks i de Nicenska och Apostoliska trosbekännelserna.

Därför bejakar Psalto att

a) Gud Fadern vår skapare, är allsmäktig, helig och nådig.

b) Jesus Kristus Guds Son, vår Frälsare, är Herre och Gud, Ordet som blev människa och den enda vägen till Fadern. Han är vägen, sanningen och livet.

c) den Helige Ande, vår livgivare, förnyar, helgar och styrker de troende.

d) vi är skapade av Gud till en enhet: kropp, själ och ande. Med hela vår varelse får vi med dans/rörelse visa på och ära Gud.

 

Fyll gärna i vår ansökan om medlemsskap nedan! Den hjälper oss att lära känna varandra.

 

Connecting our faith and calling in movement