Bli medlem

Ansökan om medlemskap

Du får information om riksmöten och dansdagar. Du får också rabatt på dansdagar. Ditt medlemskap räknas från att du betalt medlemsavgiften, som är

  • 250 kr/kalenderår för förvärvsarbetande
  • 130 kr/kalenderår för icke förvärvsarbetande
  • 300 kr/kalenderår för en familj som bor på samma adress

Klicka här och betala online

Eller sätt in medlemsavgiften på Plusgiro nr 644 67 17-8. Ange ditt namn!

 

PSALTO - Kristna Dansgemenskapen i Skandinaviens teologiska grund

Psalto ser sig som en del av kyrkan/Kristi Kropp, grundar sin tro på Bibeln som Guds ord och bekänner sig till den kristna tron som den uttrycks i de Nicenska och Apostoliska trosbekännelserna.

Därför bejakar Psalto att

a) Gud Fadern vår skapare, är allsmäktig, helig och nådig.

b) Jesus Kristus Guds Son, vår Frälsare, är Herre och Gud, Ordet som blev människa och den enda vägen till Fadern. Han är vägen, sanningen och livet.

c) den Helige Ande, vår livgivare, förnyar, helgar och styrker de troende.

d) vi är skapade av Gud till en enhet: kropp, själ och ande. Med hela vår varelse får vi med dans/rörelse visa på och ära Gud.

 

 

Connecting our faith and calling in movement