2016 ICDF Ghana

Accra, Ghana
11-15 juli, 2016

Tema: "Proclaiming the Goodness of God"

http://conference.icdf.com

  • Ordförande Tove Liljedahl (Sundsvall) representerade Sverige på ICDF årsmöte och var gästlärare och undervisade hur man kan undervisa barn i dans

Connecting our faith and calling in movement