2014 Halmstad

Ledd att dansa

Psaltos riksmöte och danshelg
Gullbrannagården, Halmstad


19-21 sept 2014

Tema: "Ledd att dansa"

Connecting our faith and calling in movement