2015 Göteborg

Länge leve livet

Psaltos riksmöte och danshelg
Göteborg, 16-18 okt 2015

Tema: "Länge leve livet"

Carl Johans församlingshem och Majornakyrkan

  • Carina Persson (Kristinehamn) | Improvisation
  • John Persson (Kristinehamn) | Fysisk teater: "kraften i den kommunicerande kroppen"

Connecting our faith and calling in movement