Ge

Vill du skänka pengar till Psalto? Det tar vi tacksamt emot. Våra resurser används för att Guds namn må bli ärat genom dans och rörelse.
Vårt plusgironummer är 644 67 17-8. Skriv "Gåva" i meddelandefältet.

Connecting our faith and calling in movement