Felmeddelande

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /homepages/26/d570025661/htdocs/icdf/includes/file.phar.inc).

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Internationella Kristna Dansgemenskapen i Skandinavien (”Psalto”)

Syfte

Psalto värnar om din personliga integritet och vill att du skall känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Här berättar vi hur vi hanterar dina personuppgifter och vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

 

Personuppgifter, vad är det?

All slags information som kan knytas till en människa. Exempelvis namn, adress, mobilnummer och mejladress.

 

Varför samlar ni in mina personuppgifter?

För att kunna

- informera dig om våra arrangemang och annat som händer som berör Psalto,

- planera mat och lokaler om du kommer på våra arrangemang,

- ha en aktuell medlemsförteckning,

- skicka dig kallelser till våra årsmöten,

- svara dig när du kontaktar oss.

De lagliga grunderna för dessa ändamål är:

avtal – om du är medlem i Psalto,

samtycke – om du anmäler dig till ett arrangemang eller kontaktar oss.

 

Vem är ansvarig för mina personuppgifter?

Psaltos styrelse är personuppgiftsansvarig. Vår kassör sköter medlemsförteckningen på styrelsens uppdrag.

 

Vilka personuppgifter samlar Psalto in?

Bara de som behövs för ändamålet. 

När du blir medlem ber vi dig ge oss 

- förnamn och efternamn,

- gatuadress, postnummer, postort, vilket land du bor i,

- e-postadress, telefonnummer och mobilnummer.

Vi behöver de här uppgifterna till medlemsförteckningen och för vår kommunikation med dig. 

Anmäler du dig till ett arrangemang samlar vi in samma information och ofta mer, här är exempel: 

- önskemål om specialkost, 

- om du vill dela rum och med vem,

- om du betalat, hur mycket och när,

- annan information som du frivilligt ger oss.

Hör du av dig till oss sparar vi din kontaktinformation så att vi kan svara dig.

 

I medlemsförteckningen har du möjlighet att även ange om du undervisar i dans, om du leder en dansgrupp, vad den heter och i vilken ort den finns, vilken erfarenhet du har av dansträning, vilka utbildningar inom dans du gått. Du har även möjlighet att ange om du är intresserad av något särskilt område inom dans såsom barndans, israelisk dans, förbön och profetia i dans, banér och flaggor, dans i evangelisation, dans i själavård och terapi, uppmuntra män i dans, mim, drama, clowneri, teckenspråk eller något annat som du själv får beskriva. Allt detta för att underlätta för medlemmar att finna och kontakta varandra.

 

Samlar ni in känsliga personuppgifter?

Medlemskap i Psalto avslöjar den känsliga personuppgiften religiös övertygelse, och den väljer du själv att röja för föreningen genom att bli medlem. Vi samlar inte in några andra känsliga personuppgifter som etniskt ursprung, politiska åsikter, filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, genetiska uppgifter, eller biometriska uppgifter som används för att identifiera en fysisk person.

Vi samlar inte heller in personnummer eller finansiell information exempelvis om ditt betalkort. Alla finansiella transaktioner sköts av andra tjänsteleverantörer och vi har inte tillgång till deras information.

 

Hur länge lagrar ni mina personuppgifter?

Bara så länge det behövs. Till exempel: när du anmäler dig till en danshelg frågar vi om du vill ha specialkost. Den informationen behöver köket för att ge dig rätt. Vi raderar den informationen efter helgen. Slutar (eller glömmer) du betala medlemsavgiften så stryks du ur vår medlemsförteckning efter ungefär två år. För arkivändamål och för framtida statistik kan vi lagra vissa gamla personuppgifter längre. Dessa är separerade och åtskilda från den dagliga verksamheten. För att uppfylla god redovisningssed kan vi behöva lagra uppgifter om betalningar i upp till sju år. Även dessa uppgifter är separerade och åtskilda från den dagliva verksamheten.

 

Vad är mina rättigheter?

Du har kontroll över dina personuppgifter hos Psalto. Kontakta oss om du vill 

- veta vilka uppgifter som står om dig i medlemsförteckningen,

- ändra dina uppgifter i medlemsförteckningen,

- att vi raderar dina uppgifter och glömmer dig.

För din trygghets skull kan vi be att du ger oss din begäran om registerutdrag, ändring eller radering skriftligt och undertecknad av dig.

 

Vad händer om jag inte vill ge er mina personuppgifter?

Då kan du inte bli medlem. Och det kan bli svårt för dig att anmäla dig till våra arrangemang. Vill du komma så prata med den som håller i arrangemanget – det kanske går att ordna ändå.

 

Vilken rättslig grund har ni till att lagra mina personuppgifter?

Föreningens stadgar §5.3 säger att ”styrelsen skall upprätta och inneha ett medlemsregister”. Stadgarna är ett avtal mellan medlemmarna och föreningen. Anmäler du dig till ett arrangemang räknar vi med att du samtycker till att vi använder uppgifterna du ger oss.

 

Ger ni mina personuppgifter till andra?

Vi har en medlemsförteckning som är till för att Psaltos medlemmar skall kunna nå varandra. Om du vill bli medlem i Psalto utan att listas i medlemsförteckningen kan vi göra ett undantag. Hör då av dig till oss. Vi delar inte personuppgifter om dig med andra utanför föreningen såvida inte du uttryckligen ber oss om det eller om det behövs för nätverkande inom ICDF. ICDF är den internationella kristna dansgemenskapen som Psalto är en del av.

 

Jag har synpunkter på denna policy!

Hör av dig till oss. Enklast via kontaktformuläret på hemsidan under ”Kontakta oss”eller mejl till psalto@psalto.se.

  

Jag vill klaga på hur ni behandlar mina personuppgifter!

Lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, Telefon: 08-657 61 00, E-post: imy@imy.se, Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm. 

Tänk på att skriftlig kommunikation med Integritetsskyddsmyndigheten, både e-post och vanlig post, blir allmän handling och kan komma att diarieföras.

 

Gäller denna policy även mina besök på hemsidan psalto.se?

ICDF är värd för hemsidan psalto.se. Här är policyn för den.

  

Psalto har rätt att uppdatera denna policy. Gällande policy finns alltid tillgänglig på Psaltos hemsida. Välkommen att titta i den då och då för att se att du godtar eventuella förändringar. Denna policy är utgåva 1.1 och trädde i kraft den 6 mars 2022.

Connecting our faith and calling in movement