Vänner

PSALTO - Kristna Dansgemenskapen i Sverige

är medlem i International Christian Dance Fellowship, ICDF.

Norskt närverk och resurscenter:

Connecting our faith and calling in movement