Vänner

PSALTO - Kristna Dansgemenskapen i Skandinavien

är medlem i International Christian Dance Fellowship, ICDF.

Norskt nätverk och resurscenter:

Connecting our faith and calling in movement