Vänner

PSALTO - Kristna Dansgemenskapen i Skandinavien

är medlem i International Christian Dance Fellowship, ICDF

är ett delförbund i Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf

är vän till det norska nätverket och resurscentret Dans for Jesus

Connecting our faith and calling in movement