Historia

Kristna Dansgemenskapen i Skandinavien är en allkristen förening som bildades 1993 och som då fick namnet KDGS - Kristna Dansgemenskapen i Sverige.

I samband med årsmötet den 11 oktober 2013 antogs namnet PSALTO - Kristna Dansgemenskapen i Sverige. Årsmötet 24 oktober 2020 bytte föreningens namn till PSALTO - Kristna Dansgemenskapen i Skandinavien.

Connecting our faith and calling in movement