Ansökan om medlemskap

Jag vill bli medlem i Psalto, bejakar föreningens teologiska grund, samt vill stödja användandet av dans och rörelse som ett uttryck för denna tro.

 

Vänligen ange de uppgifter du vill ha med i medlemsregistret:

 

Slutligen...

 

Vill du fråga något om medlemskap så kontakta vår medlemsansvarig Madelaine Bjärsborn Kinde (madelaine@kinde.se)

Connecting our faith and calling in movement