Skapande till Guds ära, Pingst 7-9 juni, Tölö kyrka

Arr: Tölö-Älvsåker pastorat, Svenska kyrkan

För mer info se: https://www.svenskakyrkan.se/tolo/nyheter/kom-skaparande-god

Allt är gratis. Utställningar, workshops, föredrag och gudstjänster.

FREDAG 7 JUNI
Kl 19: Förbönsgudstjänst
Lovsångsband under ledning av
Helene Bengmark. Robin Eklind.
Personlig förbön.


LÖRDAG 8 JUNI
Kl 9-20: Utställningar. Träsnideri,
keramik, målningar, ikoner med mera.
Kl 10-11.30, 14-15.30: Workshops
Anmälan på plats fr om en timme före.
Dans: Katarina Stella
Musik: Johan Larsson m fl
Målning: Gunnel Norin
Skrivande: Roland Hellsten
För barn: Josefin Sjölander m fl
Kl 16: Föredrag. ”Gud och konstarterna
– på vilka sätt kan de olika konstarterna
förankras och bekräftas i Gud?” Roland
Hellsten, pastor och författare.
Kl 18: Föredrag. ”Ikonen – bilden
som öppnar ett fönster mot himlen."
Robin Johansson, pastor, ikonmålare och
ledare för en ekumenisk kommunitet.
Kl 20: Lovsångsmässa. Per Jönsson
och lovsångsband under ledning av
Johan Larsson.


SÖNDAG 9 JUNI
Kl 9-20: Utställningar. Träsnideri,
keramik, målningar, ikoner med mera.
Kl 11: Mässa på pingstdagen
Per Jönsson och Tölö kyrkokör.
Kl 16: Mässa i Varlakyrkan (Obs! plats)
Victor Hjort och Trivselkören.
Kl 18: Musikgudstjänst. Medverkan
från de olika workshopgrupperna. Tölö
Vocalis sjunger musik av Händel, Bach,
Nystedt och Bengmark.

Datum 06/07/2019 till 06/09/2019
Tid Se program
Fee Gratis
back

Connecting our faith and calling in movement