Lovdans, Göteborg

Buråskyrkans Lovdans - och dramateam, Göteborg

https://www.svenskakyrkan.se/johanneberg/lovsangsdans

Vi är en ekumenisk dansgrupp knuten till Buråskyrkan och övar i Majorna torsdagkvällar jämna veckor. Några gånger per termin medverkar vi i gudstjänster. Ibland dansar vi på gator och torg.

Kontakt

Patrik Pettersson: blottendag@gmail.com

Tel: 0709-397774

Connecting our faith and calling in movement